Ποιο είναι το νόημα της ομαδικής επικοινωνίας;

ZenShui/Alix Minde/PhotoAlto Agency RF Collections/Getty Images

Η ομαδική επικοινωνία αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ μελών μιας μικρής ομάδας ατόμων. Η ποιοτική επικοινωνία οδηγεί στην αποτελεσματική λήψη ομαδικών αποφάσεων και στην ολοκλήρωση του έργου. Οι κοινωνιολόγοι μελετούν την ομαδική επικοινωνία σε εργασιακές και κοινωνικές ομάδες.Η ομαδική επικοινωνία ισχύει για ομάδες που περιλαμβάνουν από τρία έως 20 άτομα. Η επικοινωνία μεταξύ δύο ατόμων είναι ένας διάλογος και οι μεγαλύτερες ομάδες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την ομαδική επικοινωνία. Η ποιοτική ομαδική επικοινωνία περιλαμβάνει έναν συντονιστή και τα μέλη της ομάδας με αίσθηση του ανήκειν, κοινούς στόχους και αμοιβαίο σεβασμό. Τόσο η λεκτική όσο και η μη λεκτική επικοινωνία αποτελούν στοιχεία της ομαδικής επικοινωνίας.

κανόνες πισίνας ξύσιμο στο διάλειμμα

Η επιτυχημένη ομαδική επικοινωνία είναι απαραίτητη σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Πολλές μεταβλητές μπαίνουν στο παιχνίδι, ξεκινώντας από τη διάταξη των καθισμάτων. Μια κυκλική διάταξη καθισμάτων επιτρέπει σε όλα τα μέλη της ομάδας να έχουν οπτική επαφή και να αλληλεπιδρούν με όλα τα άλλα μέλη. Αυτό αποτελεί τη βάση για ένα στυλ επικοινωνίας δικτύου ιστού, με όλα τα μέλη της ομάδας να μοιράζονται ιδέες μεταξύ τους. Οι κοινωνιολόγοι βρίσκουν αυτόν τον τύπο ομαδικής επικοινωνίας ως τον πιο αποτελεσματικό για τη δημιουργία ιδεών, τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων.

Όταν ο πρωταρχικός σκοπός μιας ομάδας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, προτιμάται μια εναλλακτική ρύθμιση. Αυτή η μορφή ομαδικής επικοινωνίας ξεκινά με μια διάταξη καθισμάτων που δίνει έμφαση στον αρχηγό της ομάδας: για παράδειγμα ένα μακρύ τραπέζι με τον αρχηγό στο ένα άκρο. Ο αρχηγός παρουσιάζει πληροφορίες και τα μέλη της ομάδας δίνουν ανατροφοδότηση.

9 x 12 φάκελοι ταχυδρομικά τέλη