Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός υπολογιστικού φύλλου και μιας βάσης δεδομένων;

Adam Gault / OJO Images / Getty Images

Ένα υπολογιστικό φύλλο χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί τα δεδομένα και να κάνει υπολογισμούς, ενώ μια βάση δεδομένων χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών που θα χειριστούν αργότερα. Οι πληροφορίες μπορεί να ξεκινούν αποθηκευμένες σε ένα υπολογιστικό φύλλο, αλλά καθώς αυξάνεται ο όγκος των πληροφοριών, μπορεί να προκύψει η ανάγκη για μια βάση δεδομένων.Τα υπολογιστικά φύλλα και οι βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται συχνά παράλληλα. Ένα άτομο μπορεί να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων για να αποθηκεύσει μια ποικιλία τύπων πληροφοριών, όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς αναγνώρισης και πληροφορίες μισθού. Ένα υπολογιστικό φύλλο χρησιμοποιείται για την παρουσίαση τμημάτων πληροφοριών που βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων μπορούν να παρουσιαστούν με την καλύτερη μορφή που διευκολύνει τη δημιουργία του υπολογιστικού φύλλου, καθώς η συμπερίληψη τεράστιων ποσοτήτων πληροφοριών σε ένα υπολογιστικό φύλλο μπορεί να κάνει δύσκολη την πλοήγηση και την ανάγνωση ενός υπολογιστικού φύλλου.

φυσικών πόρων στο Τέξας

Δύο παραδείγματα λογισμικού βάσης δεδομένων είναι το dBase και το MS Access. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό, ένα άτομο μπορεί να εισαγάγει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός υπολογιστικού φύλλου αργότερα. Μόλις εισαχθούν οι πληροφορίες στη βάση δεδομένων, μια εντολή που ονομάζεται ερώτημα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των πληροφοριών.

τι είναι επαγγελματική σχέση

Το Lotus και το MS Excel είναι παραδείγματα λογισμικού υπολογιστικών φύλλων. Οι πληροφορίες άλφα σε ένα υπολογιστικό φύλλο μπορούν να ταξινομηθούν και οι αριθμητικές πληροφορίες μπορούν να μετατραπούν σε τύπους και υπολογισμούς. Οι πληροφορίες για το υπολογιστικό φύλλο μπορούν να προσπελαστούν από μια βάση δεδομένων ή να εισαχθούν με μη αυτόματο τρόπο από άλλες πηγές.